گذشتن از درس‌های موجود

درس‌های موجود

برخی موضوعات این درس:

وظایف و هویت دانشجوی جوان

سردرگمی دانشجویان در ماه‌های اول ورود به دانشگاه

بحران‌های روحی و افت تحصیلی دانشجویان جدیدالورود

آشنایی با مدیریت ارتباطات انسانی و تعاملات مختلف در دانشگاه‌ها و....

برخی موضوعات مورد اشاره در این درس:

- مهارتهای لازم جهت دستیابی به موفقیت تحصیلی یک دانشجو

آشنائی با برخی مهارتهای لازم نظیر:مهارت برنامه ریزی ، مهارت هدف گذاری ، مهارت رضایت از زندگی دانشجوئی  ، مهارت مثبت اندیشی و ....

كافه عشق:

ايستگاه زندگي

تكنيك هاي انتخاب و ارتباط با همسر

راه هاي رسيدن به آنكه مي خواهم.

جمود در تاريخ :

كفر و ايمان

مذاهب اسلامي و چالشي به نام سلفيت

سلفیت : بازگشت به گذشته يا توقف در تاريخ

زندگي خصوصي :

زندگي دوم

بايسته هاي حضور در شبكه هاي اجتماعي

Facebook , twitter , youtube ,orkut

چه كساني اطلاعات شخصي ما را خواهند ديد؟

جنگ در آرامش:

تهاجم خاموش

آنگاه که موضوعات زندگیمان عوض می شود.

تغییر نگرش ها و بینش ها