گذشتن از درس‌های موجود

درس‌های موجود

استاد: دکتر محمود انوشه

تعداد جلسات: 4جلسه

برخی موضوعات این درس:

 • وظایف و هویت دانشجوی جوان
 • سردرگمی دانشجویان در ماه‌های اول ورود به دانشگاه
 • بحران‌های روحی و افت تحصیلی دانشجویان جدیدالورود
 • آشنایی با مدیریت ارتباطات انسانی و تعاملات مختلف در دانشگاه‌ها و....

استاد : دکترکردی 

دکتر بانکی پور

تعداد جلسات :3 جلسه

برخی موضوعات مورد اشاره در این درس:
 • مهارتهای لازم جهت دستیابی به موفقیت تحصیلی یک دانشجو
 • آشنائی با برخی مهارتهای لازم نظیر:مهارت برنامه ریزی ، مهارت هدف گذاری ، مهارت رضایت از زندگی دانشجوئی  ، مهارت مثبت اندیشی و ....

اساتید:دکتر بانکی پور ،دکتر کردی ،

دکتر برجعلی، دکتر قائمی ، دکتر رزاقی  و..

تعداد جلسات :21 جلسه

کافه عشق:ايستگاه زندگي

 • تكنيك هاي انتخاب و ارتباط با همسر
 • راه هاي رسيدن به آنكه مي خواهم.

استاد: کتر فرمانیان
تعداد جلسات: 4 جلسه

جمود در تاريخ :کفر و ايمان
 • مذاهب اسلامي و چالشي به نام سلفيت
 • سلفیت: بازگشت به گذشته یا توقف در تاریخ

اساتید:مهندس فلاح

تعداد جلسات :4 جلسه

 • بايسته هاي حضور در شبكه هاي اجتماعي
 • Facebook , twitter , youtube ,orkut
 • چه كساني اطلاعات شخصي ما را خواهند ديد؟

استاد:پرویز امینی
تعداد جلسات: 5 جلسه

جنگ در آرامش:

 • تهاجم خاموش
 • تغییر نگرش ها و بینش ها