گذشتن از درس‌های موجود

درس‌های موجود

آواي قدسي:

 سروش عالم غیب

  با تو گر خواهــی سخــن گوید خـدا، قــرآن بــخــوان.....
  آشنايي با قوائد روانخواني قرآن كريم

كافه عشق:

ايستگاه زندگي

تكنيك هاي انتخاب و ارتباط با همسر

راه هاي رسيدن به آنكه مي خواهم.

هبوط :

سقوط بهشت دروغين

شاهدان عيني از فروپاشي آمريكا پس از 200 سال

تصميم گيرندگان نهايي در آمريكا چه كساني خواهند بود؟

ناگفته هاي مرگ:

هنر مردن

رويداد هاي پس از مرگ در بستر روايات

تجربه اي پيش از وقوع آنچه هست.

  امكان علم ديني:

  از حكومت ديني تا دين حكومتي

  بررسي چالش هاي پيش روي حضور روحانيت در عرصه سياست

  نواندیشان دینی، آيا ساحت عمل و چگونگی سیاست ورزی از دین قابل استخراج است؟؟؟

زندگي خصوصي :

زندگي دوم

بايسته هاي حضور در شبكه هاي اجتماعي

Facebook , twitter , youtube ,orkut

چه كساني اطلاعات شخصي ما را خواهند ديد؟

دشمن پنهان:

 جنگ فرهنگي ، تعامل فرهنگي

 دست هاي پشت پرده ي سياست گذاران فرهنگ جهاني

 پلوراليزم و جريان كثرت گراي ديني

جمود در تاريخ :

كفر و ايمان

مذاهب اسلامي و چالشي به نام سلفيت

سلفیت : بازگشت به گذشته يا توقف در تاريخ

جمهوري اسلامي :

ما مي توانيم

جايگاه انقلاب اسلامي ايران در مناسبات بين الملل

دستاوردهاي جمهوري اسلامي پس از سي و پنج سال

شيوه ي تحليل:

راه بر

زاويه هاي پيش رو براي ورود به تحليل سياسي

شيوه هاي تحليل سياسي از نگاه رهبري

آرمانخواهی دانشجویی :

مبارزه برای عدالت

جنبش های دانشجویی چگونه شکل گرفتند؟

سیر تحولات جنبش های دانشجویی

جنگ در آرامش:

تهاجم خاموش

آنگاه که موضوعات زندگیمان عوض می شود.

تغییر نگرش ها و بینش ها

اجتماع قرآنی :

مدینه فاضله

باید ها و نباید های رفتار اجتماعی از نگاه قرآن

عدالت، مهرورزی ، حق مداری