گذشتن از لیست برخی از دروس

لیست برخی از دروس

استاد : دکترشاهین فرهنگ

تعداد جلسات : 16

برخی موضوعات این درس:
 • تكنيك هاي کسب موفقیتهای فردی و اجتماعی
 • بهانه ای به نام کمبود امکانات 

استاد : دکترکردی 

دکتر بانکی پور

تعداد جلسات : 3

برخی موضوعات این درس:
 • مهارتهای لازم جهت دستیابی به موفقیت تحصیلی یک دانشجو
 • آشنائی با برخی مهارتهای لازم نظیر:مهارت برنامه ریزی ، مهارت هدف گذاری ، مهارت رضایت از زندگی دانشجوئی  ، مهارت مثبت اندیشی و ....
 •  و....

استاد : 

 • حجه الاسلام محسن عباسی ولده
 • دکتر محمود برجعلی

تعداد جلسات : 3

برخی موضوعات این درس:
 • تغییر نگرش نسبت به شاد کردن اعضای خانواده
 • جایگاه شوخی و مزاح در خانواده
 • مهارت‌های سازگاری و رفتاری در خانواده

استاد : دکتر سلطانی

تعداد جلسات : 4

آنچه در این درس خواهیم آموخت :
 • آشنا شدن با ساختارمقالات علمی و پژوهشی
 • ساختمان پاراگراف
 • ساختمان مقاله کوتاه
 • ساختمان مقاله علمی - پژوهشی

استاد : دکتر محمود انوشه

تعداد جلسات : 4

برخی موضوعات این درس:
 • وظایف و هویت دانشجوی جوان
 • سردرگمی دانشجویان در ماه‌های اول ورود به دانشگاه
 • بحران‌های روحی و افت تحصیلی دانشجویان جدیدالورود
 • آشنایی با مدیریت ارتباطات انسانی و تعاملات مختلف در دانشگاه‌ها و....