استاد : دکتر سادات

تعداد جلسات : 5

آنچه در این درس خواهیم آموخت :
  • رسانه - استعمار فرانو ؛ ماهیت و ارتباط
  • آشنایی با غول های رسانه ای جهان
  • شیاطین کوچک رسانه (از مرداک تا بن طلال)
  • جریان رسانه ای در غرب و جهان عرب

استاد : مهندس فلاح

تعداد جلسات : 3

برخی موضوعات این درس:
  • بايسته هاي حضور در شبكه هاي اجتماعي
  • Facebook , twitter , youtube ,orkut
  • بحران‌های روحی و افت تحصیلی دانشجویان جدیدالورود
  • چه كساني اطلاعات شخصي ما را خواهند ديد؟
  • و....