استاد : 

  • فواد ایزدی
  • سید هاشم میرلوحی

تعداد جلسات : 6

برخی موضوعات این درس:
    • شاهدان عيني از فروپاشي آمريكا
    • پس از 200 سال تصميم گيرندگان نهايي در آمريكا چه كساني خواهند بود؟