طرح موضوعی

 • جلسه دوم:طهارت و حكمت آن

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: خود آزمایی جلسه اول را بدست نیاورید
 • جلسه سوم:تلاوت قرآن و حكمت آن

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: خود آزمايي جلسه دوم را بدست نیاورید
 • جلسه چهارم:نيت و حكمت آن

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: خود آزمايي جلسه سوم را بدست نیاورید
 • جلسه پنجم:دعا و آداب آن

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: خود آزمايي جلسه چهارم را بدست نیاورید
 • جلسه ششم:ذكر و حكمت آن بخش اول

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: خودآزمايي جلسه پنجم را بدست نیاورید
 • جلسه هفتم:ذكر و حكمت آن بخش دوم و سوم

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: خودآزمايي جلسه ششم را بدست نیاورید
 • جلسه پایانی ، آزمون نهایی

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: خودآزمايي جلسه هفتم را بدست نیاورید
 • گواهی درس حکمت عبادات

   کاربر گرامی ؛

  برای دریافت گواهینامه روی لینک زیر کلیک کنید

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: آزمون نهایی درس حکمت عبادات را بدست نیاورید