طرح موضوعی

 • اقدامات اصلاحی امام علی(ع) در دوران حاکمیت

   

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: خودآزمایی جلسه اول را بدست نیاورید
 • آغاز فتنه بزرگ جمل

   

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: خودآزمایی جلسه دوم را بدست نیاورید
 • پشت پرده خدعه جریان فتنه در جنگ جمل

   

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: خودآزمایی جلسه سوم را بدست نیاورید
 • عبرتهای تاریخی جنگ جمل

   

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: خودآزمایی جلسه چهارم را بدست نیاورید
 • واکاوی پدیده «فتنه» از دیدگاه امام علی(ع)

   

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: خودآزمایی جلسه پنجم را بدست نیاورید
 • جریان شناسی جبهه باطل در عصر حکومت امیرمومنان(ع)

   

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: خودآزمایی جلسه ششم را بدست نیاورید
 • فتنه صفین و شمشیر آخته بنی امیه

   

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: خودآزمایی جلسه هفتم را بدست نیاورید
 • بررسی ماجرای حکمیت و جریان انحرافی خوارج

   

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: خودآزمایی جلسه هشتم را بدست نیاورید
 • نهروان، و حقیقتی که مظلوم ماند

   

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: خودآزمایی جلسه نهم را بدست نیاورید
 • آزمون پایانی

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: خودآزمایی جلسه دهم را بدست نیاورید
 • دریافت گواهینامه

  کاربر عزیر و کوشا ؛

  ضمن خداقوت به شما دوست همیشه همراه ، در این بخش شما می توانید برای همه دروسی که در آزمون پایانی آنها نمره بیشتر از 59 درصد نمره را کسب  کرده باشید می توانید، گواهینامه دریافت کنید.

  جهت صدور گواهی پایانی این درس از کلید دریافت گواهینامه استفاده کنید  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: آزمون پایانی را بدست نیاورید