طرح موضوعی

 • نکات لازم این درس:دقت فرمائید

  • نمره قبولی از 14 میباشد
  • هر جلسه به جلسه قبل شرط شده است
  • دیدن محتوای آموزشی هر جلسه شرط جلسه بعد میباشد
  • تمرین و خود آزمائی هر جلسه را انجام دهید و نمره 14 به بالا بگیرید
  • برخی جلسات تمرین و خود آزمائی ندارند
 • جلسه دوم: رعایت ادب در برخورد با پیامبر

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 5- تمرين و خودآزمايي جلسه اول را بدست نیاورید
 • جلسه سوم: تفاوت مومن و فاسق، لزوم تحقیق درباره شایعات

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 5- تمرين و خودآزمايي جلسه دوم را بدست نیاورید
 • جلسه چهارم: برخورد با مومنان یاغی

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 5- تمرين و خودآزمايي جلسه سوم را بدست نیاورید
 • جلسه پنجم: تمسخر ،سوءظن و غیبت ،بیماری های اجتماعی

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 5- تمرين و خودآزمايي جلسه چهارم را بدست نیاورید
 • جلسه ششم: اصل برابری و مساواه در اسلام ، ملاک برتری در اسلام

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 5- تمرين و خودآزمايي جلسه پنجم را بدست نیاورید
 • جلسه هفتم:سه نشانه مومن واقعی

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 5*- تمرين و خودآزمايي جلسه ششم را بدست نیاورید
 • جلسه پایانی: پایان دوره و فارغ التحصیلی

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 5- تمرين و خودآزمايي جلسه هفتم را بدست نیاورید
 • صدور گواهی این درس

  توجه فرمائید:

  جهت صدور گواهی پایانی روی لینک دریافت گواهینامه کلیک کنید

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 1- آزمون پایانی جهت فارغ التحصیلی در این درس را بدست نیاورید