طرح موضوعی

 • نکات لازم این درس:دقت فرمائید

  • نمره قبولی از 14 میباشد
  • هر جلسه به جلسه قبل شرط شده است
  • دیدن محتوای آموزشی هر جلسه شرط جلسه بعد میباشد
  • تمرین و خود آزمائی هر جلسه را انجام دهید و نمره 14 به بالا بگیرید
  • برخی جلسات تمرین و خود آزمائی ندارند

 • جلسه دوم: راه شکستن موجودیت فعلی و یا مرتبه نفسانی

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 5- تمرين و خودآزمايي جلسه اول را بدست نیاورید
 • جلسه سوم: تعریف هوای نفس

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 5- تمرين و خودآزمايي جلسه دوم را بدست نیاورید
 • جلسه چهارم: مرزهوی تا کجاست؟

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 5- تمرين و خودآزمايي جلسه سوم را بدست نیاورید
 • جلسه پنجم: بحث در موضوع بخل و عواقب آن

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 5- تمرين و خودآزمايي جلسه چهارم را بدست نیاورید
 • جلسه ششم: اجتناب نکردن از مال حرام

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 5- تمرين و خودآزمايي جلسه پنجم را بدست نیاورید
 • جلسه هفتم: امانتداری و خیانت و مسئله خوض در باطل

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 5- تمرين و خودآزمايي جلسه ششم را بدست نیاورید
 • جلسه هشتم: بی‌جا صحبت کردن

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 5- تمرين و خودآزمايي جلسه هفتم را بدست نیاورید
 • جلسه نهم: اذیت مومن1

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 5- تمرين و خودآزمايي جلسه هشتم را بدست نیاورید
 • جلسه دهم: اذیت مومن2

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 5- تمرين و خودآزمايي جلسه نهم را بدست نیاورید
 • جلسه یازدهم:بحث اکرام و اعزار مومن

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 5- تمرين و خودآزمايي جلسه دهم را بدست نیاورید
 • جلسه دوازدهم: موضوع حسد و آثار آن

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 5- تمرین و خودآزمایی جلسه یازدهم را بدست نیاورید
 • جلسه سیزدهم:ادامه بحث حسد

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 5- تمرین و خودآزمایی جلسه دوازدهم را بدست نیاورید
 • جلسه چهاردهم: ایجاد خوف در دل مومنین و آثار آن

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 5- تمرین و خودآزمایی جلسه سیزدهم را بدست نیاورید
 • جلسه پانزدهم:بحث ادخال سرور در قلب مومن

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 5- تمرین و خودآزمایی جلسه چهاردهم را بدست نیاورید
 • جلسه پایانی: پایان دوره و فارغ التحصیلی

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 5- تمرین و خوآزمایی جلسه پانزدهم را بدست نیاورید
 • صدور گواهی پایان دوره

  کاربر عزیر و کوشا ؛

  ضمن خداقوت به شما دوست همیشه همراه ، در این بخش شما می توانید برای همه دروسی که در آزمون پایانی آنها نمره بیشتر از 59 درصد نمره را کسب  کرده باشید می توانید، گواهینامه دریافت کنید.

  جهت صدور گواهی پایانی این درس از کلید دریافت گواهینامه استفاده کنید  غیر قابل دسترس:
  • تا امتیاز لازم در: آزمون پایانی درس اخلاق اسلامی را بدست نیاورید
  • Your تایید هویت فراگیر؟ is تائید شده