طرح موضوعی

 • نکات لازم این درس:دقت فرمائید

   • نمره قبولی از 14 میباشد
   • هر جلسه به جلسه قبل شرط شده است
   • دیدن محتوای آموزشی هر جلسه شرط جلسه بعد میباشد
   • تمرین و خود آزمائی هر جلسه را انجام دهید و نمره 14 به بالا بگیرید
   • برخی جلسات تمرین و خود آزمائی ندارند

  • جلسه دوم:نکات لازم برای ورود به دانشگاه

   غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 4-تمرین و خودآزمایی جلسه اول را بدست نیاورید
  • جلسه سوم:مدیریت ارتباطات انسانی

   غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 4-تمرین و خودآزمایی جلسه دوم را بدست نیاورید
  • جلسه چهارم:زندگی دانشجویی و ابعاد آن

   غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 4-تمرین و خودآزمایی جلسه سوم را بدست نیاورید
  • جلسه پایانی: پایان درس و فارغ التحصیلی

   غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 4-تمرین و خودآزمایی جلسه چهارم را بدست نیاورید
  • صدور گواهی پایان درس

   کاربر عزیر و کوشا ؛

   ضمن خداقوت به شما دوست همیشه همراه ، در این بخش شما می توانید برای همه دروسی که در آزمون پایانی آنها نمره بیشتر از 59 درصد نمره را کسب  کرده باشید می توانید، گواهینامه دریافت کنید.
   غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: آزمون پایانی این درس را بدست نیاورید