طرح موضوعی

 • عمومی

  نکات لازم این درس:دقت فرمائید

  • نمره قبولی از 14 میباشد
  • هر جلسه به جلسه قبل شرط شده است
  • دیدن محتوای آموزشی هر جلسه شرط جلسه بعد میباشد
  • تمرین و خود آزمائی هر جلسه را انجام دهید و نمره 14 به بالا بگیرید
  • برخی جلسات تمرین و خود آزمائی ندارند
 • جلسه دوم:موئلفه های جریان و تاثیرات آن

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 5- تمرين و خودآزمايي جلسه اول را بدست نیاورید
 • جلسه سوم: اصول جریان عقلانیت اسلامی

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 5- تمرين و خودآزمايي جلسه دوم را بدست نیاورید
 • This topic

  جلسه چهارم:ادامه اصول جریان عقلانیت اسلامي

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 5- تمرين و خودآزمايي جلسه سوم را بدست نیاورید
 • جلسه پنجم:آشنائی با جریان سنتی

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 5- تمرين و خودآزمايي جلسه چهارم را بدست نیاورید
 • جلسه ششم: نسبت روحانیت و سیاست

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 5- تمرين و خودآزمايي جلسه پنجم را بدست نیاورید
 • جلسه هفتم: جریان مکتب تفکیک

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 5- تمرين و خودآزمايي جلسه ششم را بدست نیاورید
 • جلسه هشتم: ادامه مبحث جریان تفکیک

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 5- تمرين و خودآزمايي جلسه هفتم را بدست نیاورید
 • جلسه نهم: آشنائی با جریان تجدد ستیزی

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 5- تمرين و خودآزمايي جلسه هشتم را بدست نیاورید
 • جلسه دهم: آشنائی با جریان سنت گرا

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 5- تمرين و خودآزمايي جلسه نهم را بدست نیاورید
 • جلسه یازدهم: نقد جریان تجدد ستیز

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 5- تمرين و خودآزمايي جلسه دهم را بدست نیاورید
 • جلسه دوازدهم: آشنائی با جریان روشنفکری

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 5- تمرين و خودآزمايي جلسه یازدهم را بدست نیاورید
 • جلسه پایانی: فارغ التحصیلی و پایان دوره

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 5- تمرين و خودآزمايي جلسه دوازدهم را بدست نیاورید
 • دریافت گواهی پایان دوره

  توجه فرمائید:

  جهت صدور گواهی پایانی این درس یکبارباید تائید هویت شوید لطفا جهت ارسال مدارک مورد نیاز از اینجا وارد شوید

  اگر قبلا مدارک ارسال کرده اید یا تائید شده اید نیازی به ارسال دوباره نیست

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 2-آزمون جامع پایان دوره درس جریان شناسی فکری را بدست نیاورید