طرح موضوعی

 • نکات لازم این درس:دقت فرمائید

  • نمره قبولی از 14 میباشد
  • هر جلسه به جلسه قبل شرط شده است
  • دیدن محتوای آموزشی هر جلسه شرط جلسه بعد میباشد
  • تمرین و خود آزمائی هر جلسه را انجام دهید و نمره 14 به بالا بگیرید
  • برخی جلسات تمرین و خود آزمائی ندارند
  • جلسه دوم: مقایسه انواع ولایت(افتاء، قضا و اجرا) در نگاه علمای شیعه

   غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 4- تمرین و خودآزمائی جلسه اول را بدست نیاورید
  • جلسه سوم: بررسی جایگاه ولایت فقیه در آراء و اندیشه‌های علمای شیعه در مقایسه با حضرت امام خمینی(ره)

   غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 4-تمرین و خود آزمائی جلسه دوم را بدست نیاورید
  • جلسه چهارم:بررسی و تبیین دیدگاههای مخالفین و موافقین ضرورت تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت

   غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 4-تمرین و خود آزمائی جلسه دوم را بدست نیاورید
  • جلسه پنجم:پاسخ به برخی شبهات ضرورت تشکیل حکومت اسلامی و جایگاه ولایت فقیه

   غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 4-تمرین و خود آزمائی جلسه دوم را بدست نیاورید
  • جلسه ششم:مروری اجمالی بر دیدگاه‌های شیخ انصاری و آخوند خراسانی

   غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 4-تمرین و خود آزمائی جلسه دوم را بدست نیاورید
  • جلسه هفتم:بررسی رابطه جمهوریت و اسلامیت و مناط مشروعیت آن

   غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 4- تمرین و خود آزمائی جلسه ششم را بدست نیاورید
  • جلسه هشتم:پاسخ به سوالات پیرامون اثبات ولایت فقیه

   غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 4- تمرین و خود آزمائی جلسه هفتم را بدست نیاورید
  • جلسه نهم :پاسخ به شبهات و سوالات رایج پیرامون ولایت فقیه

   غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 4- تمرین و خود آزمائی جلسه هشتم را بدست نیاورید
  • جلسه دهم:پاسخ به شبهات و سوالات رایج درباره ولایت فقیه 2

   غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 4- تمرین و خود آزمائی جلسه نهم را بدست نیاورید
  • جلسه پایانی: پایان دوره و فارغ التحصیلی

   غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 4- تمرین و خود آزمائی جلسه نهم را بدست نیاورید
  • صدور گواهی این درس

   غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: 1-آزمون پایانی این درس را بدست نیاورید