طرح موضوعی

 • نکات لازم این درس:دقت فرمائید

  • نمره قبولی از 14 میباشد
  • هر جلسه به جلسه قبل شرط شده است
  • دیدن محتوای آموزشی هر جلسه شرط جلسه بعد میباشد
  • تمرین و خود آزمائی هر جلسه را انجام دهید و نمره 14 به بالا بگیرید
  • برخی جلسات تمرین و خود آزمائی ندارند
 • جلسه دوم: تفاوت ها و تشابه­ ها (2)


  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: تمرین و خودآزمائی درس اول را بدست نیاورید
 • جلسه سوم: تفاوت ها و تشابه­ ها (3)


  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: تمرین و خودآزمائی درس دوم را بدست نیاورید
 • جلسه چهارم: تفاوت ها و تشابه­ ها (4)


  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: تمرین و خودآزمائی درس سوم را بدست نیاورید
 • آزمون پایانی

  غیر قابل دسترس: تا امتیاز لازم در: تمرین و خودآزمائی درس چهارم را بدست نیاورید
 • گواهی پایان دوره درس زنان و مردان; تفاوت ها و تشابه ها

  کاربر عزیر و کوشا ؛

  ضمن خداقوت به شما دوست همیشه همراه ، در این بخش شما می توانید برای همه دروسی که در آزمون پایانی آنها  بیشتر از 59 درصد نمره را کسب  کرده باشید می توانید، گواهینامه دریافت کنید.

  جهت صدور گواهی پایانی این درس از کلید دریافت گواهینامه استفاده کنید
  غیر قابل دسترس:
  • تا امتیاز لازم در: آزمون پایان دوره آموزشی زنان و مردان، تفاوت ها و تشابه ها را بدست نیاورید
  • Your تایید هویت فراگیر؟ is تائید شده