طرح موضوعی

 • نکات لازم این درس:دقت فرمائید

  • نمره قبولی از 12 میباشد
  • هر جلسه به جلسه قبل شرط شده است
  • دیدن محتوای آموزشی هر جلسه شرط جلسه بعد میباشد
  • تمرین و خود آزمائی هر جلسه را انجام دهید و نمره 12 به بالا بگیرید
  • برخی جلسات تمرین و خود آزمائی ندارند
 • جلسه دوم: تفاوت ها و تشابه­ ها (2)

  محدود قابل دسترسی نیست مگر اینکه یکی از این شرایط برقرار باشد:
  • تا امتیاز لازم در: تمرین و خودآزمائی درس اول را بدست نیاورید
  • تا امتیاز لازم در: تمرین و خودآزمایی جلسه اول را بدست نیاورید


 • جلسه سوم: تفاوت ها و تشابه­ ها (3)

  محدود قابل دسترسی نیست مگر اینکه یکی از این شرایط برقرار باشد:
  • تا امتیاز لازم در: تمرین و خودآزمائی درس دوم را بدست نیاورید
  • تا امتیاز لازم در: تمرین و خودآزمایی جلسه دوم را بدست نیاورید


 • جلسه چهارم: تفاوت ها و تشابه­ ها (4)

  محدود قابل دسترسی نیست مگر اینکه یکی از این شرایط برقرار باشد:
  • تا امتیاز لازم در: تمرین و خودآزمائی درس سوم را بدست نیاورید
  • تا امتیاز لازم در: تمرین و خودآزمایی جلسه سوم را بدست نیاورید


 • آزمون پایانی

  محدود قابل دسترسی نیست مگر اینکه یکی از این شرایط برقرار باشد:
  • تا امتیاز لازم در: تمرین و خودآزمائی درس چهارم را بدست نیاورید
  • تا امتیاز لازم در: خودآزمایی جلسه چهارم را بدست نیاورید
 • گواهی پایان دوره درس زنان و مردان; تفاوت ها و تشابه ها

  محدود قابل دسترسی نیست مگر اینکه یکی از این شرایط برقرار باشد:
  • تا امتیاز لازم در: آزمون پایان دوره آموزشی زنان و مردان، تفاوت ها و تشابه ها را بدست نیاورید
  • تایید هویت فراگیر؟ شما برابر با تائید شده باشد
  • تا امتیاز لازم در: آزمون پایانی را بدست نیاورید

  کاربر عزیر و کوشا ؛

  ضمن خداقوت به شما دوست همیشه همراه ، در این بخش شما می توانید برای همه دروسی که در آزمون پایانی آنها  بیشتر از 59 درصد نمره را کسب  کرده باشید می توانید، گواهینامه دریافت کنید.


  تذکر : فراگیران دوره ازدواج دانشجویی نیاز به دریافت گواهینامه ندارند.

  جهت صدور گواهی پایانی این درس از کلید دریافت گواهینامه استفاده کنید