لیست برخی از دروس

  استاد : دکترشاهین فرهنگ

  تعداد جلسات : 16

  برخی موضوعات این درس:
  • تكنيك هاي کسب موفقیتهای فردی و اجتماعی
  • بهانه ای به نام کمبود امکانات 

  استاد : دکترکردی 

  دکتر بانکی پور

  تعداد جلسات : 3

  برخی موضوعات این درس:
  • مهارتهای لازم جهت دستیابی به موفقیت تحصیلی یک دانشجو
  • آشنائی با برخی مهارتهای لازم نظیر:مهارت برنامه ریزی ، مهارت هدف گذاری ، مهارت رضایت از زندگی دانشجوئی  ، مهارت مثبت اندیشی و ....
  •  و....

  استاد : 

  • حجه الاسلام محسن عباسی ولده
  • دکتر محمود برجعلی

  تعداد جلسات : 3

  برخی موضوعات این درس:
  • تغییر نگرش نسبت به شاد کردن اعضای خانواده
  • جایگاه شوخی و مزاح در خانواده
  • مهارت‌های سازگاری و رفتاری در خانواده

  استاد : دکتر سلطانی

  تعداد جلسات : 4

  آنچه در این درس خواهیم آموخت :
  • آشنا شدن با ساختارمقالات علمی و پژوهشی
  • ساختمان پاراگراف
  • ساختمان مقاله کوتاه
  • ساختمان مقاله علمی - پژوهشی