مباحثه و هم اندیشی

آرامش

 
عکس وحیده مقصودی
در پاسخ به: آرامش
از وحیده مقصودی در یکشنبه، 11 مرداد 1394، 11:22 عصر
 

البته برای رسیدن به آرامش واقعی باید پیش از ازدواج معیارهای انتخاب همسر مورد توجه قرار گیرند.