مباحثه و هم اندیشی

آنچه دختران قبل ازدواج باید بدانند

 
عکس علی ملک پور نقنه
آنچه دختران قبل ازدواج باید بدانند
از علی ملک پور نقنه در یکشنبه، 11 مرداد 1394، 1:44 عصر
 

با سلام

به منظور آگاهی بیشتر و بدون رودربایستی لطفا بحث کنید

عکس سيد حبيب الله محمدي شيخ شباني
در پاسخ به: آنچه دختران قبل ازدواج باید بدانند
از سيد حبيب الله محمدي شيخ شباني در یکشنبه، 18 مرداد 1394، 1:00 عصر
 

در ازدواج پذیرش دو طرف و شیوه ی شوهرداری لازمه ی زندگی است