مباحثه و هم اندیشی

آنچه دختران قبل ازدواج باید بدانند

 
عکس سيد حبيب الله محمدي شيخ شباني
در پاسخ به: آنچه دختران قبل ازدواج باید بدانند
از سيد حبيب الله محمدي شيخ شباني در یکشنبه، 18 مرداد 1394، 1:00 عصر
 

در ازدواج پذیرش دو طرف و شیوه ی شوهرداری لازمه ی زندگی است