مباحثه و هم اندیشی

مودت و رحمت

 
عکس سعید مهدی پورباشی
در پاسخ به: مودت و رحمت
از سعید مهدی پورباشی در چهارشنبه، 21 مرداد 1394، 4:55 عصر
 
«و من آیاته أن خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا إلیها و جعل بینکم مودة و رحمة...»
هدف ازدواج، رسیدن به آرامش معرفی شده است بنابراین خانواده ای موفق است که در آن احساس آرامش بیشتری وجود داشته باشد.