مباحثه و هم اندیشی

درجستجوی آرامش

 
عکس اکبر داداشی
درجستجوی آرامش
از اکبر داداشی در چهارشنبه، 14 مرداد 1394، 11:57 عصر
 

امروزه اکثرخانواده هاازگنجی به نام آرامش محرومندویامیتوان گفت بی خبرند یک عمرزن وشوهربه این در وآن در میزنند تاگنجی پیداکنندوباآن-یه خونه بزرگ یه ماشین-ویا به هرچیزدیگری برسنداما....

شایددلیلش این باشه که ازراهنمای رسیدن به این گنج که همان قرآن است غافل شده اند....

عکس هما چگینی
در پاسخ به: درجستجوی آرامش
از هما چگینی در شنبه، 17 مرداد 1394، 11:59 عصر
 
نبود ارامش ناشی از عدم درک زوجیت و نشناختن  ویژگی های زن و مرد هم می تواند باشد.
عکس الهام تلفونی باسمنج
در پاسخ به: درجستجوی آرامش
از الهام تلفونی باسمنج در چهارشنبه، 4 شهریور 1394، 1:14 عصر
 

سلام

به آرامش رسیدن مدیون گذشت وایثار و درک متقابل زوجین از همدیگر است.