مباحثه و هم اندیشی

سن تقویمی ازدواج

 
عکس مه سیما صانع نژاد
در پاسخ به: سن تقویمی ازدواج
از مه سیما صانع نژاد در جمعه، 30 فروردین 1398، 2:38 عصر
 
خیر به نظرمن این سنین مناسب ازدواج و تشکیل خانواده نیست البته سن یک مقوله نسبی است و در میان افراد مختلف می تواند تاثیر متفاوتی داشته باشد آنچه حائز اهمیت است این است که فرد سن عقلی خود را بسنجد.گاهی فردی در 20 سالگی به بلوغ عقلی می رسد در حالیکه فرد دیگری در 30 سالگی.پس صرفا در نظر گرفتن سن تقویمی کافی نیست.