مباحثه و هم اندیشی

تن به ازدواج ندادن

 
عکس عالیه پورنوروزی
در پاسخ به: تن به ازدواج ندادن
از عالیه پورنوروزی در دوشنبه، 2 شهریور 1394، 9:37 صبح
 
به نظر من در جامعه امروزی بسیاری از جوانان نیاز به ازدواج خود را از راه های دیگر برطرف می کنند و تمایلی به ازدواج و زیر بار مسئولیت رفتن ندارند.