مباحثه و هم اندیشی

غفران یعنی:

 
عکس زهرا نوایی پهمدانی
غفران یعنی:
از زهرا نوایی پهمدانی در جمعه، 23 مرداد 1394، 1:00 عصر
 

جبران کاری که او اشتباه کرده ولی من انجام میدم ، خیلی عالی طرف نه تنها شرمنده میشه بلکه شیفته میشه.