مباحثه و هم اندیشی

هدف از ازدواج

 
عکس هاجر ابوالحسینی
هدف از ازدواج
از هاجر ابوالحسینی در دوشنبه، 26 مرداد 1394، 8:46 صبح
 


خداوند که آفریدگار هستی وعالم به ظرافت خلقت انسان بوده واز نیاز دو جنس به یکدیگر آگاهی داشته با زیباترین روش علاقمندی زن ومرد به یکدیگر را در کانال ازدواج قرارداده تا هم جامعه سالم بماند وهم غرایز انسان وتمایلات او براورده شود وبراستی  زیباترین وجه زندگی مشترک را میتوان در خانه امیر مومنان دید