مباحثه و هم اندیشی

ملاک ازدواج

 
عکس عالیه پورنوروزی
ملاک ازدواج
از عالیه پورنوروزی در دوشنبه، 2 شهریور 1394، 9:39 صبح
 

به نظر شما در جامعه امروزی ملاک ازدواج از دید جوانان چیست؟