مباحثه و هم اندیشی

تعریف کنید

 
عکس مریم حیدری
تعریف کنید
از مریم حیدری در دوشنبه، 2 شهریور 1394، 1:55 عصر
 

منظور از مودت و رحمت در قرآن کریم چیست؟؟؟