مباحثه و هم اندیشی

مودت و رحمت

 
عکس علیرضا جباری
مودت و رحمت
از علیرضا جباری در چهارشنبه، 4 شهریور 1394، 12:23 عصر
 

را ههای افزایش مودت چیست . ایا همین رحمت است که باعث افزایش مودت میشود