مباحثه و هم اندیشی

روراست و صادقانه

 
عکس عالیه پورنوروزی
روراست و صادقانه
از عالیه پورنوروزی در پنج‌شنبه، 5 شهریور 1394، 2:55 عصر
 

صادقانه بگید به نظر شما مهمترین ملاک در ازدواج چه چیز و یا چیز هایی هست؟ و چرا؟

عکس افسانه همتی
در پاسخ به: روراست و صادقانه
از افسانه همتی در پنج‌شنبه، 12 شهریور 1394، 11:59 صبح
 

ایمان و دینداری: پایبندی به ارزش های دینی بدون شك یكی از عوامل خوشبختی در زندگی زناشویی است

عکس افسانه همتی
در پاسخ به: روراست و صادقانه
از افسانه همتی در پنج‌شنبه، 12 شهریور 1394، 12:02 عصر
 
- اصالت خانوادگی: شناخت خصوصیات و وضعیت تربیتی فرهنگی خانواده همسر آینده، در ایجاد تفاهم بین دختر و پسر در زندگی زناشویی نقش اساسی ایفا می كند. این مساله باعث می شود بتوانید سازگاری بهتری با همدیگر پیدا کنید.
عکس افسانه همتی
در پاسخ به: روراست و صادقانه
از افسانه همتی در پنج‌شنبه، 12 شهریور 1394، 12:02 عصر
 

زمینه های فرهنگی: ارزش های فردی و اجتماعی، آداب و رسوم، رفتار و سلوك، حتی آداب لباس پوشیدن و غذا خوردن زن و مرد می تواند زمینه های همدلی بیشتر را بین آن دو پدید آورد. به همین جهت شناخت زن و مرد از فرهنگ و واقعیت های ارزش فرهنگی همسر آینده، از اهمیت بسیاری برخوردار است

عکس افسانه همتی
در پاسخ به: روراست و صادقانه
از افسانه همتی در پنج‌شنبه، 12 شهریور 1394، 12:01 عصر
 

سن: تناسب سنی بین زن و مرد، تشابه نیازها و علایق، توقعات و انتظارات را تا حدودی به دنبال دارد. كارشناسان خانواده، حدود 2 تا 6 سال اختلاف سن بین زن و مرد را توصیه می نمایند

عکس افسانه همتی
در پاسخ به: روراست و صادقانه
از افسانه همتی در پنج‌شنبه، 12 شهریور 1394، 12:02 عصر
 

وضعیت اجتماعی- اقتصادی خانواده: تشابه های خانواده های دختر و پسر از نظر وضعیت
اجتماعی و اقتصادی یك اصل مهم در ایجاد تفاهم های بعدی بین زن و مرد است. به این ترتیب
هیچ کس نسبت به دیگری احساس برتری نمی کند و پذیرش بهتری نسبت به همدیگر خواهند داشت.

عکس افسانه همتی
در پاسخ به: روراست و صادقانه
از افسانه همتی در پنج‌شنبه، 12 شهریور 1394، 12:01 عصر
 

تحصیلات: تشابه تحصیلی نیز در ایجاد تفاهم بین زن و مرد عامل مهمی است. و كسب علم و دانش به خودی خود یك مزیت و ارزش است و در رشد و تعالی فكری افراد نقش بسزایی دارد

عکس امین محمدی
در پاسخ به: روراست و صادقانه
از امین محمدی در جمعه، 13 شهریور 1394، 7:30 صبح
 

فقط اصالت خانواده و اخلاق همسر