مباحثه و هم اندیشی

ضرورت های فردی در امر ازدواج

 
عکس افسانه همتی
در پاسخ به: ضرورت های فردی در امر ازدواج
از افسانه همتی در پنج‌شنبه، 12 شهریور 1394، 11:57 صبح
 

 موجب نجات از تنهایی: به عقیده دانشمندان و فلاسفه، انسان موجودی مدنی الطبع و بالفطره اجتماعی است. از این رو، محتاج پناه و یاور و یاری دلدار است. ازدواج این فایده را دارد که آدمی را از تنهایی و اعتزال نجات دهد و همدلی در کنار او، در بستر او و در آغوش او قرار دهد تا وجودش راعین وجودخودبداندودرغم ودردش شریک باشد.