مباحثه و هم اندیشی

خانمها به دنبال چه مردانی هستند .

 
عکس محمد دری کفرانی
در پاسخ به: خانمها به دنبال چه مردانی هستند .
از محمد دری کفرانی در سه‌شنبه، 15 فروردین 1396، 4:15 صبح
 

باسلام هریک ازمردوزن بایدبراساس آیه شریفه قرآن  ((هن لباس لکم وانتم لباس لهن )) مکمل یکدیگرباشند واهل زندگی باشند ملاک برتری تقوا است