مباحثه و هم اندیشی

عشق در یک نگاه

 
عکس مریم فرهادی
در پاسخ به: عشق در یک نگاه
از مریم فرهادی در دوشنبه، 23 شهریور 1394، 9:50 صبح
 

در یک ازدواج درست باید سعی شود که مرد و زن با افکار علایق و....یکدیگر اشنا شوند که مشخص است این کار در یک نگاه اتفاق نمی افتد