مباحثه و هم اندیشی

فلسفه و هدف از ازدواج

 
عکس سیدعلی مستجاب الدعواتی
فلسفه و هدف از ازدواج
از سیدعلی مستجاب الدعواتی در یکشنبه، 22 شهریور 1394، 9:27 عصر
 

هدف از ازدواج هم براى مرد و هم براى زن، پاسخ مثبت دادن به سنت الهى و تولید نسل است. لذا، هر دو در این زمینه بر یك عقیده‏اند. فلسفه ازدواج براساس این دو مبنا ملاك دین و نجابت است. در نتیجه، هدف از ازدواج و تولید نسل، مقدس مى‏گردد و هیچ‏یك از مادیات ملاكى براى آن به حساب نمیآید. 
اصولا فلسفه خلقت زن و مرد (زوجیت) تولید مثل است، همان‏گونه كه این زوجیت در سایر حیوانات و حتى گیاهان نیز وجود دارد. نكته اصلى كه باید در ازدواج مورد توجه هر دو طرف باشد دین و كمال است. از این‏رو، از روایات نقل شده از پیامبر اكرم صلى الله علیه و آله و ائمه اطهار علیهم السلام چنین برمى‏آید كه هر كس ممكن است ‏به یكى از این 
چهار دلیل ازدواج كند: 1- پول; 2- دین; 3- زیبایى; 4- شهرت و عنوان. بین این چهار هدف، دین از همه بالاتر و بهتر است. اما به طور كلى، ضرورت‏هاى ایجاب كننده ازدواج عبارت است از: 
الف - ضرورت‏هاى فردى; 
ب - ضرورت‏هاى اجتماعى; 
ج- ضرورت‏هاى مذهبى.