مباحثه و هم اندیشی

منظور از مودت و رحمت

 
عکس نیلوفر پوراحتشام
منظور از مودت و رحمت
از نیلوفر پوراحتشام در دوشنبه، 24 اسفند 1394، 10:22 صبح
 


منظور از رحمت دوستی یک طرفه و بدون چشم داشت است. و منظور از مودت دوستی دو طرفه است.

ازدواج مانند کوهنوردی و قله نوردی است. که زن و شوهر با دو طناب رحمت و مودت بالا می روند. اگر یکی در راه ماند طرف دیگر او را با طناب رحمت بالا می کشد.