مباحثه و هم اندیشی

مودت و رحمت

 
عکس زکیه داوودوندی
مودت و رحمت
از زکیه داوودوندی در چهارشنبه، 6 مرداد 1395، 11:55 صبح
 
از  نظر قران  کریم  مودت و رحمت   دو پایه اصلی ازدواجند که  خداوند انها را در بدو ازدواج به زن و شوهر  هدیه   می کند ....