مباحثه و هم اندیشی

مسئولیت پذیر بودن

 
عکس سحر جهانی
مسئولیت پذیر بودن
از سحر جهانی در شنبه، 27 آذر 1395، 12:10 صبح
 

یکی از ویژگی های مودت احساس مسئولیت نسبت به یکدیگر است...

مختصری ازاین احساس را بیان کنیم...