مباحثه و هم اندیشی

مازومات داشتن رحمت

 
عکس فاطمه جهانگردی
مازومات داشتن رحمت
از فاطمه جهانگردی در شنبه، 27 آذر 1395، 2:29 عصر
 
سلام .
این رحمت یا همان عشق یکطرفه در اوایل ازدواج شاید راحت و سهل الوصول باشد
اما برای ادامه راه که به نظر بیشتر هم به آن نیاز است چه باید کرد تا بتوان ازاین نعمت الهی برخوردار بود؟