مباحثه و هم اندیشی

راهکارهای ایجاد مودت و رحمت بین زن و شوهر

 
عکس صالحه رضائی
راهکارهای ایجاد مودت و رحمت بین زن و شوهر
از صالحه رضائی در شنبه، 23 بهمن 1395، 4:05 عصر
 
چندین راهکاروجود دارد برای مثال استفاده از القاب و نام های زیبا هنگام صدا زدن همسر(دو طرفه) . احترام و درک متقابل. پرهیز از ایجاد جار و جنجال. سورپرایز و تلاش برای خوشحال کردن. کمک به یکدیگر در کاهای مختلف. ایجاد فضاهای دو نفره. احترام به خانواده های یکدیگر. مرتب و تمیز بودن و رسیدگی به وضع ظاهری خود. در موردمشکلات صحبت منطقی کردن و....