مباحثه و هم اندیشی

هم کف بودن و تاثیر ان در زندگی

 
عکس مهرانگیز امیدوار
هم کف بودن و تاثیر ان در زندگی
از مهرانگیز امیدوار در شنبه، 16 اردیبهشت 1396، 3:30 عصر
 

مبحث هم کف بودن بسیار مهم می باشد 

از نطر تحصیلات

از جهت خانواده

به لحاظ قیافه و فرهنگ خانواده

و سلیقه های نزدک به هم و