مباحثه و هم اندیشی

کارکرد رحمت در زندگی

 
عکس یاسین شریعتی
کارکرد رحمت در زندگی
از یاسین شریعتی در شنبه، 18 خرداد 1398، 11:53 صبح
 

به نام خدا همان طور که به این موضوع اشاره گردید رحمت در زندگی زناشویی همچون طناب کوهنوردی زن و مرد را حفظ میکند.