مباحثه و هم اندیشی

در هنگام شرکت در کلاس، هیچ لذتی مانند مباحثه_و_هم اندیشی جذاب و شیرین نیست. ما این امکان در قالب فعالیت مباحثه_و_هم اندیشی برای شما فراهم آورده ایم با شرکت در این فعالیت هم با نظرات دوستان خود آشنا شوید و هم در بحث آنها مشارکت کنید و البته امتیاز هم بگیرید


(هیچ مباحثه‌ای در این تالار شروع نشده است)