معرفي اين دوره آموزشي

توضیحات دوره:

- تعداد جلسلت 12 جلسه

- استاد : عبد الحسين خسروپناه

- سطح مطلب : عمومی- کاربردی

خلاصه مطالب :

درس جريان شناسي در8 مرحله ارائه میگردد:

  1. جريان شناسي فكري
  2. جريان شناسي فرهنگي
  3. جريان شناسي سياسي
  4. جريان شناسي ادبي و مطبوعاتي
  5. جريان شناسي رسانه و شبكه هاي اجتماعي
  6. روش تحليل سياسي
  7. جريان شناس جنبش دانشجويي
  8. جريان شناسي فرق و مذاهب - سلفي گري

مزایای شرکت در دوره

- اعطای گواهی نامه پایان دوره از نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها

- تحصیل به طور رایگان برای دانشجویان و اساتید محترم دانشگاهها

-اعطای جوایز نفیس به ممتازین دوره

مرکز یادگیری الکترونیکی

آخرین تغییر: شنبه، 21 دی 1392، 2:37 عصر