آشائي با استاد مهندس علي فلاح

 استاد مهندس علی فلاح

کارشناس و فعال فضای مجازی 

 کارشناسی ارشد مدیریت فن آوری اطلاعات

آخرین تغییر: سه‌شنبه، 26 اسفند 1393، 9:39 صبح