آشنائی با استاد قربانی

دکتر قربانی

مدير سابق مطالعات سياسي نهاد نمایدگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها

عضو هيات علمي دانشگاه اروميه

استاد طرح ضيافت انديشه سالهای 1389-1392  در  دانشگاههای صنعتي اميركبير ، علوم پزشکی ایران ، علوم پزشکی شهید بهشتی ، الزهرا-سلام الله علیها ، علم و صنعت و ...  (درس جريان شناسي ، اندیشه سیاسی ، انقلاب اسلامی )

آخرین تغییر: شنبه، 20 اردیبهشت 1393، 1:03 عصر