نمونه درس

جلسه اول درس تجوید استاد موسوی

برای باز کردن پیوند روی http://un.nahad.ir/uploads/tajvid01/taj-01.swf کلیک کنید.